Welkom bij Geleenstraat
Den Haag

De plek waar je alles leert over prostitutie in Den Haag: Geleenstraat/Hunsestraat, Doubletstraat en privéclubs.

Prostitutie in Den Haag: Geleenstraat/Hunsestraat, Doubletstraat en privéclubs

Informatie over prostitutie in Den Haag

Welkom op de site met informatie over prostitutie in Den Haag. Vergunde, legale, betaalde seks in onze residentie is te krijgen in twee door de gemeente aangewezen gebieden met raamprostitutie: de Geleenstraat met haaks daaropliggend de kleinere Hunsestraat, en in de Doubletstraat. Verder zijn verspreid over de stad een handvol privéclubs te vinden. Sinds 2009 kent Den Haag geen tippelzone meer.

Den Haag en prostitutie staan eeuwenlang op gespannen voet met elkaar. In de eerste plaats komt dat waarschijnlijk omdat de stad geen zeehaven is, hoogstens met Scheveningen een vissershaven. Dit in tegenstelling tot Amsterdam (De Wallen) en Rotterdam (Katendrecht), waar zeelieden die weken tot maanden op zee waren geweest, behoefte hadden aan vertier en dames van plezier. (Scheveningse vissers gingen terug naar moeder de vrouw.)
In de tweede plaats kent Den Haag van oudsher een sterke sociale tweedeling: “het zand” en “het veen”. Of: boven (ten westen) of onder (oosten) de Laan van Meerdervoort/Laan van Nieuw Oost-Indië. Anders gezegd: de hogere sociale klassen woonden op afgegraven duingronden, het plebs woonde dicht opeengepakt op zompige, vochtige gronden. Deze scheidslijn gold tot diep in 20ste eeuw zó sterk dat de verschillende bevolkingsgroepen niet aan de andere kant kwamen. Dus ook: er was niet voldoende vraag, zodat er zich een centraal prostitutiegebied kon vormen zoals in Amsterdam of Rotterdam.

Casa Cherda
Casa Cherda
Geleenstraat in Den Haag

Volg Erotiektweets Twitter:

Prostitutie in Den Haag

Raamprostitutie in de Geleenstraat en Hunsestraat

De eerste van de twee overgebleven Haagse prostitutiegebieden is de Geleenstraat en aangrenzend de kleinere Hunsestraat. Beide straten hebben in totaal 140 ramen. Deze aan elkaar grenzende straten liggen in ìhet veenî, van oudsher het armere gebied dus. Zij zijn een overblijfsel van de vele zogenaamde ìhoerenstratenî in Den Haag die de armere stadsdelen telde aan het begin van de 20ste eeuw. Waar je destijds geheid de meest vreselijke aandoeningen had als dame van plezier, of opliep als prostituant, zijn beide straten tegenwoordig superschoon, georganiseerd en gecontroleerd (door BOAís en GGD). Het is dat het zo beperkt is in omvang, maar beide straten zijn een wandelgebied en hebben een grote attractieve waarde. Parkeergelegenheid is met NS Station Hollands Spoor op loopafstand ruimschoots voorhanden.

Raamprostitutie in de Doubletstraat

Ook op het veen, maar dan dichter tegen het centrum aan, ligt de andere overgebleven ìhoerenstraatî: de Doubletstraat. Deze straat telt 190 ramen, is ook een volledig voetgangersgebied en, nog meer dan de Geleenstraat/Hunsestraat, onttrokken aan het zicht van toevallige voorbijgangers. Ook de Doubletstraat ligt in de buurt van Hollands Spoor, dus parkeren is geen probleem.

Sterker nog: trek schone sokken en goede schoenen aan, wandel argeloos en anoniem van de Geleenstraat/Hunsestraat naar de Doubletstraat en weer terug voordat je je keuze maakt.

PrivÈclubs in Den Haag

Van oudsher konden mannen uit de rijkere sociale klasse aan hun kant van de Laan van Meerdervoort/Laan van Nieuw Oost-IndiÎ terecht. Dat ging, uiteraard, altijd achter gesloten deuren. Dat verklaart ook waarom Den Haag tot voor kort relatief veel privÈclubs telde en weinig ramen. De laatste jaren zijn veel van deze oude locaties gesloten. Deels is dat vanwege sterk georganiseerde buurtcomitÈs die geen sekshuis in de buurt wilden hebben. Deels is dat vanwege de grote verspreiding van de clubs, de onderlinge afstand, en de sterke waardestijging van de panden. Veel exploitanten bezweken onder de verleiding om hun pand te verkopen.
Casa Cherda is een van de weinige clubs die ìop het zandî standhouden. Sterker nog, de club floreert als nooit tevoren! Overige seks- en privÈhuizen in Den Haag vind je hier.

Nog meer dan in de andere grotere Nederlandse steden, barst Den Haag eigenlijk al decennia uit haar voegen. De gemeente werd en wordt aan alle kanten begrensd door andere gemeenten en de zee. Uitbreiding kan alleen worden gerealiseerd door opengevallen en onrendabele plekken te benutten.

Raamprostitutie in de Geleenstraat en Hunsestraat

Raamprostitutie in de Geleenstraat en Hunsestraat

De eerste van de twee overgebleven Haagse prostitutiegebieden is de Geleenstraat en aangrenzend de kleinere Hunsestraat. Beide straten hebben in totaal 140 ramen. Deze aan elkaar grenzende straten liggen in ìhet veenî, van oudsher het armere gebied dus. Zij zijn een overblijfsel van de vele zogenaamde ìhoerenstratenî in Den Haag die de armere stadsdelen telde aan het begin van de 20ste eeuw. Waar je destijds geheid de meest vreselijke aandoeningen had als dame van plezier, of opliep als prostituant, zijn beide straten tegenwoordig superschoon, georganiseerd en gecontroleerd (door BOAís en GGD). Het is dat het zo beperkt is in omvang, maar beide straten zijn een wandelgebied en hebben een grote attractieve waarde. Parkeergelegenheid is met NS Station Hollands Spoor op loopafstand ruimschoots voorhanden.

Raamprostitutie in de Doubletstraat

Ook op het veen, maar dan dichter tegen het centrum aan, ligt de andere overgebleven ìhoerenstraatî: de Doubletstraat. Deze straat telt 190 ramen, is ook een volledig voetgangersgebied en, nog meer dan de Geleenstraat/Hunsestraat, onttrokken aan het zicht van toevallige voorbijgangers. Ook de Doubletstraat ligt in de buurt van Hollands Spoor, dus parkeren is geen probleem.

Sterker nog: trek schone sokken en goede schoenen aan, wandel argeloos en anoniem van de Geleenstraat/Hunsestraat naar de Doubletstraat en weer terug voordat je je keuze maakt.

PrivÈclubs in Den Haag

Van oudsher konden mannen uit de rijkere sociale klasse aan hun kant van de Laan van Meerdervoort/Laan van Nieuw Oost-IndiÎ terecht. Dat ging, uiteraard, altijd achter gesloten deuren. Dat verklaart ook waarom Den Haag tot voor kort relatief veel privÈclubs telde en weinig ramen. De laatste jaren zijn veel van deze oude locaties gesloten. Deels is dat vanwege sterk georganiseerde buurtcomitÈs die geen sekshuis in de buurt wilden hebben. Deels is dat vanwege de grote verspreiding van de clubs, de onderlinge afstand, en de sterke waardestijging van de panden. Veel exploitanten bezweken onder de verleiding om hun pand te verkopen.
Casa Cherda is een van de weinige clubs die ìop het zandî standhouden. Sterker nog, de club floreert als nooit tevoren! Overige seks- en privÈhuizen in Den Haag vind je hier.

Nog meer dan in de andere grotere Nederlandse steden, barst Den Haag eigenlijk al decennia uit haar voegen. De gemeente werd en wordt aan alle kanten begrensd door andere gemeenten en de zee. Uitbreiding kan alleen worden gerealiseerd door opengevallen en onrendabele plekken te benutten.

Prostitutie in Den Haag

Geen tippelzones in Den Haag

Straatprostitutie in Den Haag is in 2009 opgehouden te bestaan. Waar begin 20ste eeuw na vergadertijd zelfs nog op het Binnenhof werd getippeld ñ hoe zou dat nou komen? ñ moesten vanaf jaren zestig van de vorige eeuw tippelzones stuk voor stuk plaatsmaken voor nieuwbouwwijken. Een tweede verklaring voor de afwezigheid van tippelzones in Den Haag is de beperkte ruimte in de residentie. Er zijn wel (en goede!) in- en uitvalswegen naar en van de stad, maar er is geen ruimte voor parkeren, kennismaken en onderhandelen. De laatste Haagse tippelzone was die aan de Waldorpstraat, naast de spoorlijn Leiden ñ Rotterdam, ook in de buurt van NS-station Hollands Spoor met aan de andere kant de Schilderswijk. Deze werd in 2009 opgeheven omdat er te weinig straatprostituees werkten, er te weinig toezicht was en dit in relatie tot grote nieuwbouwprojecten die op stapel stonden.